Royal Fitness

odstoupení od smlouvy - vzor

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail:
Tel. číslo:

 

Adresát:

Royal Group s.r.o.

IČ: 11973889

DIČ: CZ11973889

Se sídlem: Na staré vinici 404/3, Praha, 140 00

 

 

Oznámení o odstoupení od Smlouvy

 

Dne ……….………. jsem si přes Vaše internetové stránky www.royalfit.cz zakoupil/a zvýhodněné vstupné ………..……….., č. ………………….., v hodnotě …..…..……….. Kč. Objednanou službu jsem obdržel/a dne ………..………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedených služeb, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….……… Kč na můj bankovní účet číslo ………….…………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……….………. dne ……….……….