Royal Fitness

ochrana osobních údajů

POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK


COOKIES

Soubory cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na přístupový přístroj uživatele (PC, smartphone apod.) specifické informace týkající se přístroje. Na jedné straně slouží k usnadnění používání webových stránek uživateli (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně umožňují záznam statistických údajů o používání webových stránek a jejich analýzu pro účely zlepšení nabídky. Používání souborů cookies můžeš ovlivnit. Většina prohlížečů má funkci, pomocí které se ukládání souborů cookies omezuje nebo zcela zastavuje. Je však nutné poznamenat, že je používání a zejména snadnost používání bez souborů cookies omezena.

Spoustu online reklamních souborů cookies společnosti můžeš spravovat prostřednictvím amerických stránek http://www.aboutads.info/choices/ nebo evropských stránek http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

GOOGLE ANALYTICS

Používáme Google Analytics, nástroj pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google používá soubory cookies. Informace o využívání online nabídky uživatelem, vytvořené souborem cookie, jsou zpravidla přeneseny do serveru společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Společnost Google používá tyto informace v našem zastoupení za účelem vyhodnocení využívání naší online nabídky uživatelem, sestavování přehledů o aktivitě v rámci této online nabídky a poskytování dalších služeb týkajících se využívání této online nabídky a využívání internetu. Ze zpracovávaných údajů lze přitom vytvořit pseudonymní uživatelský profil uživatele.

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že společnost Google vaší IP adresu předem zkrátí v některém ze členských států Evropské unie nebo v jiném smluvním státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. IP adresa zaslaná z internetového prohlížeče uživatele nebude spojována s dalšími daty společnosti Google.

Uživatel může odmítnout ukládání cookies příslušným nastavením softwaru prohlížeče; uživatel může dále zabránit sběru údajů generovaných souborem cookie a týkajících se využívání online nabídky společností Google a dále zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhne a nainstaluje zásuvný modul internetového prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o využívání údajů pro propagační účely společností Google, možnostech nastavení a nesouhlasu se dozvíte na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Používání údajů společností Google při vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Používání údajů pro propagační účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informací, které používá Google pro zobrazování reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určete si, které reklamy bude Google zobrazovat“).

INTEGRACE SLUŽEB A OBSAHU TŘETÍCH STRAN

Může se stát, že v rámci této online nabídky bude z jiných internetových stránek zahrnut obsah třetích stran, jako například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály či grafika. Vždy se předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „třetí strany“) zjistí IP adresu uživatelů. Neboť bez IP adresy třetí strany nemohou odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro prezentaci tohoto obsahu. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze pro dodání obsahu. Nemáme však vliv na to, zda budou třetí poskytovatelé IP adresu ukládat např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, informujeme o tom uživatele.

FACEBOOK-PIXEL

Na naší internetové stránce používáme „pixel aktivity návštěvníků“ společnosti

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, USA

(“Facebook”). Tak lze sledovat chování uživatelů po jejich přesměrování na internetové stránky poskytovatele po klepnutí na logo Facebook. Tento postup umožňuje vyhodnocení účinnosti reklam společnosti Facebook ke statistickým účelům a účelům průzkumu trhu a může napomoci optimalizaci budoucího reklamního obsahu.

Shromážděné údaje jsou pro nás anonymní a neumožňují tedy identifikaci uživatelů. Společnost Facebook samozřejmě údaje ukládá a zpracovává, tzn. spojení s příslušným uživatelským profilem je možné a společnost Facebook může používat údaje pro vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/).

Facebooku a jeho partnerům můžete umožnit přepínání z reklam na a mimo Facebook. Za těmito účely si můžeš dále uložit soubory cookie do svého počítače.

Zde můžeš odvolat svůj souhlas s používáním facebookových pixelů: http://www.aboutads.info/choices/

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám zašleš dotaz prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, budou údaje, které zadáš na našem webovém serveru, uloženy a budou použity pouze k zodpovězení tvého požadavku. Tvoje údaje nebudou předávány třetí straně ani nebudou používány pro propagační účely. Všechny údaje uložené ve tvé žádosti budou automaticky smazány nejpozději po 6 měsících.

NEWSLETTER

Pokud se přihlásíš k odběru našeho zpravodaje, použijeme tebou poskytnuté údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) pro odesílání našeho zpravodaje. Za tímto účelem budou tyto údaje předávány také našemu provozovateli zpravodajů, společnosti MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA), a budou používány výlučně pro odesílání našeho zpravodaje. MailChimp má sídlo mimo USA, ve státě bez odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. Aby byla přesto zajištěna ochrana tvých údajů, je společnost MailChimp certifikována Ministerstvem obchodu USA v rámci štítu ochrany EU-USA. Informace o ochraně osobních údajů společností MailChimp nalezneš zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tvoje údaje nebudou předávány žádné třetí straně. Kdykoliv se můžeš odhlásit od odběru našich zpravodajů kliknutím na odkaz na konci zpravodaje nebo e-mailem zaslaným na info@royalfit.cz. Od tohoto okamžiku ti nebudou zasílány žádné zpravodaje, dokud se znovu nepřihlásíš k jejich odběru.

PŘIHLÁŠKY

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Pokud nám zašleš přihlášku přes náš formulář přihlášky nebo e-mailem, i v tomto případě dodržujeme evropské nařízení GDPR, a tvoje údaje budou požity pouze pro účely přihlášky v rámci skupiny Royal Fitness. Údaje nebudou předávány třetí straně a budou uchovávány pouze interně.

Tvoje údaje budou uchovávány 1 rok po obdržení přihlášky a poté budou smazány. Pokud by v této době místo odpovídající tvému profilu zůstalo neobsazené, budeme tě kontaktovat. Kdykoliv můžeš odstoupit, požádat o informace, opravu a výmaz na adrese info@royalfit.cz.

SMLOUVA O ČLENSTVÍ A TRÉNINGOVÝ DEN

V následujícím textu Vás informujeme o Vašich právech na sběr a zpracování Vašich osobních údajů.

1. KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A KOHO MŮŽETE KONTAKTOVAT, POKUD MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY? ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ DAT JE:

Odpovědný za zpracování dat je:

Royal Group, s. r. o.     IČ: 11973889

Na staré vinici 3/404 Praha 4

140 00 Praha

Dotazy týkající se ochrany údajů zasílejte prosím na: info@royalfit.cz

2. JAKÁ DATA JSOU ZPRACOVÁVÁNA A ODKUD POCHÁZEJÍ TYTO ÚDAJE?

Zpracováváme osobní údaje, které od Vás obdržíme v rámci Vašeho členství a tréninku.

Mezi tyto osobní údaje patří:

Jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo), korespondenční údaje, zákonný zástupce (u nezletilých)

Pokud uzavřeš členství, zpracujeme také následující osobní údaje:

Údaje o Vašich uzavřených členských smlouvách, údaje o Vašich členských kartách, údaje o platbě (způsob platby, bankovní údaje), jazyk, národnost, pohyby plateb na Vašem členském účtu, lékařské zprávy (pouze pokud jste požádali o pozastavení členství ze zdravotních důvodů), stav solárního kreditu, konzumace u nápojového baru, údaje o škodách (poškození majetku nebo zranění), údaje o rezervovaných lekcích s trenérem (pouze pokud máte méně než 16 let a musíte lekci absolvovat), údaje o nesplácení a bankrotu, datum a čas Vašeho vstupu do našich studií

U nezletilých zákazníků se zpracovávají také tyto osobní údaje zákonných zástupců:

Jméno a příjmení, titul, datum narození, kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo)

3. NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ A PRO JAKÉ ÚČELY PROBĚHNE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění smlouvy o členství a pro uskutečnění Vašeho tréninku. Účelem zpracování dat pro plnění smlouvy je především správa zákazníků, organizace tréninku, vyúčtování a upomínkování.

Zdravotní data (lékařské zprávy) zpracováváme pouze za účelem poskytnutí pozastavení Vaší smlouvy ze zdravotních důvodů.

Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje z oprávněných zájmů, pokud v souvislosti se zájmy Vaše právo na mlčenlivost těchto údajů nepřevažuje nad našimi zájmy. Naším oprávněným zájmem je zaslat Vám přímou reklamu o našich produktech a službách. Proti zpracování osobních údajů za účelem reklamy se můžete kdykoliv ohradit (podrobnosti viz bod 6).

Zpracování osobních údajů probíhá také za účelem plnění různých právních závazků. Příklady takového zpracování údajů, vyplývající z právní povinnosti, jsou:

Vedení řádného účetnictví

Informace pro orgány činné v trestním řízení a soudy v případech, které to vyžadují

4. KOMU VAŠE DATA PŘEDÁVÁME?

Pokud je to nezbytné pro účely uvedené v bodě 3, předáváme Vaše osobní údaje našim poskytovatelům technických služeb. Pro zasílání informačních newsletterů budou Vaše údaje předány dodavateli ve třetí zemi (USA). Aby byla zajištěna bezpečnost Vašich dat, je dodavatel certifikován Ministerstvem obchodu Spojených států amerických pod ochranným štítem EU-USA.

Navíc ostatní zpracovatelé (např. Banky, inkasní agentury) obdrží Vaše údaje, pokud je to nutné k plnění příslušné služby. Všichni zpracovatelé jsou smluvně povinni zacházet s Vašimi údaji důvěrně a zpracovat je pouze v rámci našeho zadání.

Pokud existuje zákonná povinnost, předáváme osobní údaje veřejným orgánům a institucím (např. Finanční úřad, soudy, státní zástupce).

5. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE DATA ZPRACOVÁNY A ULOŽENY?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na dobu, dokud je to nutné. Až Vaše data již nebudou potřeba, budou automaticky smazána. Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uchováváme na dobu trvání celého obchodního vztahu i mimo něj v souladu se zákonem stanovenými závazky týkajícími se povinnosti uchovávání a dokumentace.

6. KONTAKT V NUTNÝCH PŘÍPADECH

Podle možností tě budeme informovat o důležitých událostech, které mohou mít vliv na tvůj trénink (např. přestavby, uzavírky), a jiných důležitých informacích v souvislosti s tvým členstvím (např. e-mailem).

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Právo na informace

Pokud budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, máte právo na informace o účelech zpracování a kategoriích zpracovaných osobních údajů, o příjemci osobních údajů, o době, na jakou budou data uložena, o Vašich zákonných právech, o původu osobních údajů a o existenci automatizovaného rozhodování.

Oprava a vymazání

Máte právo požadovat opravu nepravdivých nebo neúplných osobních údajů, které se Vás týkají. Máte právo požádat o vymazání osobních údajů vztahujících se k Vám, pokud je zpracování údajů protiprávní a neexistují žádné zákonné povinnosti na naší straně proti smazání.

Omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich dat.

Přenositelnost dat

Můžete požádat o předání informací, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte právo, aby Vaše data byly námi předávány přímo odpovědné osobě, pokud je to technicky možné.

Podat námitku

Máte právo z jakéhokoli důvodu, který vznikne na základě nějaké konkrétní situace, kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud vznesete námitku, nebudeme zpracovávat osobní údaje vztahující se k vám,. To platí v případě, že neexistují přesvědčivé důvody pro zpracování nad Vašimi zájmy, práva a svobody nebo zpracování je pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků nadále nutné. V případě námitek na zpracování reklamních účelů ukončíme zpracování za tímto účelem v každém případě.

Stížnost

Pokud budou Vaše práva na ochranu osobních údajů porušena, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, www.uoou.cz nebo na e-mail: posta@uoou.cz.

OTÁZKY, POZNÁMKY A INFORMACE

Pokud budeš mít otázky k našim zásadám ochrany osobních údajů, budeš chtít požádat o informace o osobních údajích, které o tobě ukládáme, nebo je budeš chtít opravit nebo smazat, kontaktuj nás prosím na info@royalfit.cz.